Στις 30 Ιουλίου οι 4 tv άδειες πανελλαδικής εμβέλειας

tv tsiprasΣτις 30 Ιουλίου θα δοθούν οι τηλεοπτικές άδειες σε 4 τηλεοπτικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας που θα πρέπει να εκπέμπουν σε υψηλή ευκρίνεια (HD) το πρόγραμμα τους. Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού που αρχίζει στις 25 Απριλίου από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας,περιλαμβάνεται στο προσχέδιο της Πορκήρυξης τηλεοπτικών αδειών που δόθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η οποία , σύμφωνα με το σημείωμα του Ν. Παππά, θα διαρκέσει μια εβδομάδα.

Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας αδειοδότησης είναι το παρακάτω:

Δημοσίευση Προκήρυξης:25.4.2016
Υποβολή φακέλων αιτήσεων συμμετοχής: 9.6.2016
Υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών υποψηφίων: 15.6.2016
Ανακοίνωση προεπιλεγέντων:25.6.2016
Λήξη προθεσμίας προδικαστικών προσφυγών: 6.7.2016
Έκδοση αποφάσεων επί προδικαστικών προσφυγών: 21.7.2016
Ανακοίνωση οριστικού καταλόγου συμμετεχόντων και αποστολή δελτίων συμμετοχής στη δημοπρασία:22.7.2016
Προβλεπόμενη διεξαγωγή δημοπρασίας και ανακοίνωση υπερθεματιστών:25-30.7.2016

Το σημείωμα Παππά που συνοδεύει το προσχέδιο της προκήρυξης:

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μία εβδομάδα και στη συνέχεια η προκήρυξη θα δημοσιευθεί (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) στο ΦΕΚ και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άδειες που θα δημοπρατηθούν είναι (4) τέσσερις, ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση high definition.
Η τιμή εκκίνησης για κάθε δημοπρατούμενη άδεια έχει οριστεί στο ποσό των 3.000.000 ευρώ. Το παράβολο συμμετοχής έχει οριστεί στο 1% επί της τιμής εκκίνησης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέσω Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί από ειδικούς επιστήμονες και στελέχη του δημόσιου τομέα και με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη, ο διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.
Στο σχέδιο της προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Για τον έλεγχο των φακέλων – δικαιολογητικών των υποψηφίων την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα συνδράμει εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών η οποία θα επιλεγεί μετά από διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού της ΓΓΕΕ, που έχει προγραμματιστεί για τις 19.4.2016.

Ο Υπουργός Επικρατείας
Νίκος Παππάς

Το προσχέδιο το βρίσκετε εδώ

1 σκέψη στο “Στις 30 Ιουλίου οι 4 tv άδειες πανελλαδικής εμβέλειας”

Σχολιάστε