Σε δύσκολη θέση ο Σταύρος Ψυχάρης και στη Βουλή

Αυτό αποφασίστηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν κατατεθεί ακόμη τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αφού μόνο για το 2013 και το 2014 υπάρχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως φορολογικές δηλώσεις, βεβαιώσεις καταθέσεων και παραστατικά τραπεζών, βεβαιώσεις μετοχών, αγορά ή πώληση. Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, θα ζητηθούν από τον κ. Ψυχάρη όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη μεταβίβαση των μετοχών του ΔΟΛ.

Θολά στοιχεία

Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στον φάκελο με τα παραστατικά, τις βεβαιώσεις και τις δηλώσεις του ισχυρού άνδρα του ΔΟΛ αναδεικνύουν έτι περαιτέρω τις σκοτεινές πτυχές της όλης υπόθεσης,

ενώ πληθαίνουν τα ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης των επίμαχων επιχειρηματικών κινήσεων γύρω από τον μεγάλο όμιλο μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον υπό εξέταση φάκελο λείπουν οι δηλώσεις τηςπεριουσιακής κατάστασης του Σταύρου Ψυχάρη για πέντε έτη και συγκεκριμένα για τα έτη χρήσης του 2002, του 2003, του 2004, του 2005 και του 2006.

Τα μέλη της Επιτροπής Πόθεν Έσχες φέρονται μάλιστα να φτάνουν σε «τοίχο» στη διερεύνησή τους. Επί παραδείγματι, για το δάνειο των 50 εκατ. από την Alpha Bank που χρησιμοποιήθηκε από τον Στ. Ψυχάρη για να αποκτήσει τις μετοχές του ΔΟΛ και να αποπληρώσει μέρος δανείου, τα μέλη της επιτροπής δεν μπορούν να φτάσουν σε ασφαλή συμπεράσματα, μιας και δεν υπάρχουν οι δηλώσεις των ετών 2005 και 2006.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τα παραστατικά για τη συντριπτική πλειοψηφία των ποσών που έχουν δηλωθεί. Ο φάκελος φέρεται να είναι τόσο ελλιπής, που δεν περιλαμβάνει τις συμβάσεις σύναψης των δανείων, αλλά και οι βεβαιώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για την εξυπηρέτηση των δανείων.

Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο, που φαίνεται να λείπει, είναι το σχέδιο απορρόφησηςτης εταιρίας «Στ. Ψυχάρης Μέσα Ενημέρωσης Α.Ε.» από τη «ΔΟΛ Α.Ε.», ενώ δεν υπάρχουν ούτε τα συμφωνητικά μεταβίβασης των μετοχών.

Όσον αφορά δε τα αναγκαία τραπεζικά παραστατικά, και αυτά είναι ελλιπή, καθώς φέρεται να λείπουν εκείνα που αφορούν τις καταθέσεις για έξι έτη και συγκεκριμένα για το 2007, το 2008, το 2009, το 2010, το 2011 και το 2012.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι εμφανίζονται στον φάκελο διαφόρων ειδών εξαιρετικά σπάνιες συμπτώσεις. Για παράδειγμα, σε δύο δηλώσεις, που αφορούν δύο διαφορετικά έτη, ο συντάκτης φέρεται να έχει δηλώσει πανομοιότυπα ποσά (με ακρίβεια δεκαδικών στοιχείων) τραπεζικών καταθέσεων για τον ίδιο τον Στ. Ψυχάρη και οικείο του πρόσωπο.

Τα ερωτήματα για τα μέλη της επιτροπής, που έχουν λάβει γνώση των στοιχείων πληθαίνουν, καθώς σε δύο δηλώσεις εμφανίζονται διάφορες«ανακολουθίες». Συγκεκριμένα έχει δηλωθεί συγκεκριμένο ύψος απαλλασσόμενων εσόδων, που θα οδηγούσαν σε υψηλά πλεονάσματα εσόδων. Αυτά τα έσοδα όμως δεν συμβαδίζουν με το ύψος των καταθέσεων που έχουν δηλωθεί.

Τα δε στοιχεία που έχει καταθέσει η Alpha Bank σχετικά με τα δάνεια και τις συναλλαγές των ετών 2012 και 2014, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιηθούν αφού ο Σταύρος Ψυχάρης φέρεται να μην έχει καταθέσει τα σχετικά παραστατικά.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.