Πωλείται καθαρό από χρέη-ζημιές το Alter!

alter_1Και έτσι ξαφνικά πωλείται το Alter! Ο τηλεοπτικός σταθμός που δεν υπάρχει στον αέρα από το 2012, που έχει αφήσει απλήρωτους τους δημοσιογράφους και τους άλλους εργαζόμενους του, που άφησε χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο. Αυτό το Alter του οποίου η εταιρεία πτώχευσε …πωλείται ως εμπόρευμα σε πλειστηριασμό! Η ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πώληση του καναλιού βγήκε από τον σύνδικο της ιδιοκτήτριας εταιρείας “Ελεύθερη Τηλεόραση Α.Ε” δικηγόρο Ευάγγελο Μπέη ο οποίος τονίζει πως μαζί με την πώληση του Alter ο ενδαφερόμενος θα πάρει και την “άδεια της συμμετοχής του στη Digea”!

Λόγω της πτώχευσης η εταιρεία ουσιαστικά ξεπουλά τα περιουσιακά της στοιχεία, και το πρώτο από αυτό είναι η άδεια λειτουργίας του! Η οποία φυσικά δεν έπαψε να υφίσταται γιατί το ΕΣΡ δεν την πήρε ποτέ πίσω παρά το γεγονός ότι ο σταθμός κατέρρρευσε, έκλεισε και η εταιρεία πτώχευσε. Και τώρα ως ύστατη προσπάθεια, την ξεπουλά χωρίς χρέη και υποχρεώσεις στους …πιστωτές, ανάμεσα τους και στους εργαζόμενοι. Δεν είναι τυχαίο πως αυτή η πώληση ανακοινώνεται λίγο πριν τη διαδικασία τηλεοπτικής αδειοδότησης.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος σήμερα το πρωί έγινε απότο  directnews  απ’ όπου και την αναδημοσιεύουμε, ενώ ζητήσαμε και το σχόλιο του Βασίλη Τζήμτσου, μέλους της Επιτροπής πιστωτών και τελευταίος εκπρόσωπος των δημοσιογράφων του Alter.

Η ανακοίνωση πώλησης

<<Ο σύνδικος της πτωχεύσεως της πτωχής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», και το διακριτικό τίτλο «ALTER CHANNEL», η οποία εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Αγίας Παρασκευής, αριθμ. 36-38, Ευάγγελος Μπέης, του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών… κατόπιν έγκρισης της Εισηγήτριας της πτώχευσης, αλλά και σύμφωνης γνώμης και υποβολής πρότασης της επιτροπής πιστωτών, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Αντίκλητο Δικηγόρο της, Ιωάννη Απατσίδη, του Δημητρίου, κάτοικο Αθηνών…, ανακοινώνει ότι, ενόψει της επικείμενης σύγκλησης της συνέλευσης των πιστωτών, κατ’ άρθρο 84 παρ. 1 του Πτωχευτικού Κώδικα, η οποία θα αποφασίσει, αν πρέπει να συνεχιστεί από τον σύνδικο η άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης του παραπάνω οφειλέτη ή ορισμένων κλάδων της για ορισμένο χρονικό διάστημα, αν πρέπει να εκμισθωθεί σε τρίτο η επιχείρηση ως σύνολο ή αν πρέπει να εκποιηθεί η επιχείρηση ως σύνολο ή να γίνει ρευστοποίηση των κατ’ ιδίαν στοιχείων της χωριστά, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να εκδηλώσει εγγράφως το ενδιαφέρον του για την αγορά της παραπάνω επιχείρησης ως σύνολο (συμπεριλαμβανομένης της άδειάς της και της συμμετοχής της στην DIGEA), και προς τούτο προσκαλείται, όπως υποβάλει την προσφορά του, ώστε, πάντοτε στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας, συνεκτιμηθεί κατά την επικείμενη συνέλευση των πιστωτών, η ημερομηνία σύγκλησης της οποίας θα δημοσιευτεί, εκτός των άλλων, στο δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων. Η όποια τυχόν εκποίηση θα γίνει σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον Πτωχευτικό Κώδικα Διαδικασία.

Αθήνα, 08/01/2016

Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ»

Ο Βασίλης Τζήμτσος δηλώνει πως όλα πρέπει να γίνουν στο φως! “Οποιος επενδυτής θέλει, μπορεί να καταθέσει δημόσια την επενδυτική του πρόταση. Όχι με υπόγειες διαδικασίες, όχι κοψοχρονιά… Και με την ελπίδα οι επενδυτικές προτάσεις να περιλαμβάνουν λεφτά ή δουλειά στους 600 απολυμένους του τηλεοπτικού σταθμού… Η συνέλευση ΟΛΩΝ των πιστωτών θα αποφασίσει τελικά για την τύχη του Alter και εφόσον οι προτάσεις αγοράς ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους…”.

Σχολιάστε