Πολλά ερωτηματικά για το Πρόγραμμα βοήθειας ανέργων από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης

apergia-mme11416411667Λάβαμε και αναρτούμε και με τη δική μας επισήμανση πως απαιτείται άμεσα αποσαφήνιση των στοιχείων του προγράμματος. Με δεδομένο ότι οι άνεργοι δημοσιογράφοι αποτελούν πλέον το 60% και πλέον της δύναμης της ΕΣΗΕΑ, οι διευκρινίσεις είναι απαραίτητες. Πολύ περισσότερο που ένα χρόνο ακριβώς η ΕΣΗΕΑ πάλι είχε ανακοινώσει περιχαρής πως θα δοθούν 8,7 εκατ. ευρώ σε 1.633 ανέργους. (Παρακάτω η παλιά ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ)
<<Αμέτρητα είναι τα αναπάντητα ερωτήματα που αφορούν τη διαχείριση του πολυδιαφημισμένου (παλαιότερα) αλλά πάντα “αόρατου” για τους ανέργους των ΜΜΕ πρόγραμμα που έχει εγκριθεί από το Ευρωπαικό Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, γεγονός που εύλογα εγείρει ζητήματα για το ρόλο  και τις ευθύνες του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ.
Το βέβαιο είναι ότι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι χιλιάδες άνεργοι από τις επιχειρήσεις των ΜΜΕ, βρίσκονται σε μαύρα σκοτάδια. Αν δεν πρόκειται για συνειδητή επιλογή, πράγμα εξαιρετικά ύποπτο, στην καλύτερη περίπτωση πρόκειται για ασυγχώρητη και απαράδεκτη αμέλεια σε βάρος των ανέργων που πασχίζουν να επιβιώσουν.

-Πρώτα απόλα κανείς δεν γνωρίζει ποιό είναι το συνολικό ύψος των κονδυλίων που έχουν (ή θα) διατεθεί από το ευρωπαικό ταμείο και πόσοι είναι οι “ωφελούμενοι”  άνεργοι.  Μόνο φήμες και κανένα συγκεκριμένο στοιχείο και νούμερα.

Ποιοί και πως λοιπόν θα μοιράσουν τα εκατομμύρια (πόσα είναι τελικά;) του προγράμματος και πόσοι και ποιοι θα “ωφεληφθούν”; Ποιοί φορείς έχουν αναλάβει να το “τρέξουν”, με ποιά κριτήρια, πως διασφαλίζεται ότι πάλι δεν κάνουν πάρτι ορισμένοι “ημέτεροι”;
-(Σκόπιμα) νεφελώδης παραμένει ο ρόλος της ΕΣΗΕΑ. Συμμετέχει και συνδιαχειρίζεται το πρόγραμμα από κοινού με το υπουργείο Εργασίας που το έχει αναλάβει ή απλώς παρακολουθεί ως θεατής; Αν ισχύει το δεύτερο τότε πως στέλνει το κατάλογο των “ωφελουμένων”, χωρίς να ενδιαφέρεται για τι θα γίνει στη συνέχεια. Δεν έχει θέση και δεν διεκδικεί τίποτα ούτε ασκεί κανένα έλεγχο για το που πάνε τα εκατομμύρια και αν θα φτάσουν  σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη και τα δικαιούνται.
Είναι ολοφάνερο ότι το θέμα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και ελέγχου στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, να υπάρξει άμεση αντίδραση, πριν διαμορφωθούν τετελεσμένα, οπότε θα είναι αργά για παρεμβάσεις και τα κονδύλια θα έχουν “φαγωθεί”.
Το Δελτίου Τύπου ΕΣΗΕΑ της 4ης Φεβρουαρίου 2015.
Μετά από συστηματική προσπάθεια της ΕΣΗΕΑ, της ΕΠΗΕΑ και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο και του συμφωνητικού συνεργασίας πού έχει συναφθεί μεταξύ των τριών φορέων και υπεγράφη την 17η Ιουνίου 2014, συστήθηκε ομάδα έργου, η οποία προετοίμασε και κατέθεσε, με την συνεργασία και της Εθνικής αρμόδιας υπηρεσίας (ΕΥΣΕΚΤ), πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, που αφορούσε την υποστήριξη ανέργων του κλάδου των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ζητούσε ειδικότερα, την παροχή χρηματοδότησης από το Ταμείο, για την υλοποίηση των δράσεων.

Προχθές 02/02/2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχτηκε την πρόταση και προτείνει την χορήγηση βοήθειας ύψους 8,7 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις υποστήριξης 1.633 απολυμένων από τον κλάδο των μέσων μαζικής επικοινωνίας στην Αττική.

Η πρόταση της Επιτροπής αναμένεται να λάβει και την τυπική έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο των Υπουργών της Ε.Ε. εντός του επομένου διμήνου. Να σημειωθεί εδώ το γεγονός πως είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του κανονισμού λειτουργίας του ΕΤΠ, εγκρίνει και χρηματοδοτεί ανάλογο πρόγραμμα στην Ελλάδα, το οποίο όμως αφορά κλάδο (928 πρώην εργαζόμενοι από 16 επιχειρήσεις παραγωγής προγραμμάτων και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και άλλοι 705 πρώην εργαζόμενοι από 46 εκδοτικές επιχειρήσεις) και όχι απολυμένους από μια και μόνη επιχείρηση.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υποστήριξης προς άνεργους δημοσιογράφους, διοικητικούς και τεχνικούς, μέσω της υλοποίησης διαφορετικών (ανάλογα με το προφίλ και τις προσωπικές ανάγκες) και αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων όπως η παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής, ειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτιση, η παροχή εξειδικευμένων συμβουλών για θέματα επιχειρηματικότητας αλλά και η επιδότηση για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων ενώ προβλέπεται και η χορήγηση διαφόρων επιδομάτων.

          Παραθέτουμε την επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα καθώς και το Συμφωνητικό Συνεργασίας, που είχαν συνυπογράψει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ με την ΕΣΗΕΑ και την ΕΠΗΕΑ.

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2179&furtherNews=yes

Leave a Reply

Your email address will not be published.