Με το άρθρο 16 του νόμου για την ΕΡΤ, η κυβέρνηση «πετά το γάντι» στους μιντιάρχες

digea-tvΤου Νάσου Χατζητσάκου στη presspublica

Ένα «καυτό» δεκαήμερο ακολουθεί για τα συστημικά ΜΜΕ με την κυβέρνηση να φέρεται αποφασισμένη να «ρίξει το γάντι» στην εγχώρια διαπλοκή βάζοντας τέλος στο «πάρτι» της αδιαφάνειας των τελευταίων 30 ετών.

Η αρχή έγινε με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ΕΡΤ, και συγκεκριμένα με το άρθρο 16, το βράδυ της Τρίτης 28 Απριλίου. Η «κόντρα» θα κορυφωθεί με την αλλαγή ηγεσίας στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (ΕΣΡ) προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Πρόσωπο – «κλειδί» θα αποτελέσει ο νέος πρόεδρος του ΕΣΡ ο οποίος, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του presspublica.gr, θα είναι ακαδημαϊκός υψηλού κύρους, προερχόμενος από το χώρο της κεντροδεξιάς, με εμπειρία στα συγκεκριμένα ζητήματα.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, το άρθρο 16 του νόμου για την ΕΡΤ σηματοδοτεί την αλλαγή που έρχεται και στο πεδίο των ΜΜΕ. Συγκεκριμένα, με το άρθρο αυτό τροποποιείται το άρθρο 48 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και, πλέον, έννομο συμφέρον για τη λύση εταιρείας η οποία δεν πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις και δραστηριοποιείται στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχει και ο αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργός Επικρατείας.

Τι αναφέρει το άρθρο 16 και τι αλλάζει

Το άρθρο 48 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 του ν. 3604/2007 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (8 Αυγούστου του 2007). Στο εν λόγω άρθρο αναφέρεται:

«1. Εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν:

α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού,

β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο,

γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 47,

δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση, οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση. Έννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή».

Με το άρθρο 16 του νόμου για την ΕΡΤ, στη συγκεκριμένη διάταξη προστίθεται ότι «Έννομο συμφέρον για τη λύση εταιρείας, η οποία

δραστηριοποιείται στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχει και ο αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργός Επικρατείας».

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη με την αλλαγή αυτή, συστημικά ΜΜΕ –ηλεκτρονικά και μη- θα κληθούν είτε να εναρμονιστούν με το νόμο, είτε να αποδεχθούν τις συνέπειες…

Διεθνής διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές συχνότητες

Παράλληλα με την εφαρμογή του άρθρου 16 του νόμου για την ΕΡΤ, την Πέμπτη 30 Απριλίου η Πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου αναμένεται να συγκαλέσει συνδιάσκεψη των προέδρων της Βουλής για να εξετάσουν το θέμα της πραγματοποίησης του διεθνή διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές συχνότητες. Η διαδικασία θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, προς τα τέλη της οποίας, πληροφορίες αναφέρουν ότι, θα αλλάξει η σύνθεση του ΕΣΡ.

Καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να διαδραματίσει ο νέος επικεφαλής της Αρχής ο οποίος αναμένεται να είναι πρόσωπο υψηλού κύρους από τον κεντροδεξιό χώρο και με αποστολή να εφαρμόσει καθολικά τους νόμους δίνοντας ένα τέλος στο «πάρτι» που στήθηκε εδώ και 30 χρόνια με επίκεντρο τα ΜΜΕ, όπως αναφέρεται και στην έκθεση του 2013 της γενικής γραμματείας Διαφάνειας του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.