Κρίνεται η πτώχευση του “Αγγελιοφόρου”

αγγελιοφόρος1Μας ενημερώνει το aggelioforosforum

Αύριο, Παρασκευή 13.2.2015, στις 9.00 π.μ., συζητείται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η αίτηση της εργοδοσίας του «Αγγελιοφόρου» για την υπαγωγή της εκδότριας εταιρίας (Εκδοτική Βορείου Ελλάδος ΑΕ) σε διαδικασία εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Πτωχευτικου Κώδικα.

Στη συζήτηση της αίτησης θα παρέμβουν, μεταξύ άλλων, οι πιστώτριες τράπεζες (ΕΤΕ, Πειραιώς, Alpha, Attica), ο ΕΔΟΕΑΠ, άλλοι πιστωτές, όπως η Μακεδονική Χάρτου, πιθανόν δε και ορισμένοι εργαζόμενοι, όπως και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 9.1.2015 η διοίκηση της εκδότριας ετιαρίαςδεν κατόρθωσε να λάβει προσωρινή διαταγή για τη λήψη προληπτικών μέτρων σε βάρος των πιστωτών της, μεταξύ των οποίων και οι εργαζόμενοι.

Για το λόγο αυτό προχώρησε στη συνέχεια σε συμφωνία με τους περισσότερους εργαζόμενους – όχι όμως όλους – , οι οποίοι, υπό το βάρος της οικονομικής εξουθένωσης και με την αγωνία της επικρεμάμενης ανεργίας, παρείχαν τη συναίνεσή τους προς τη διοίκηση της εταιρίας για την υπαγωγή στο άρθρο 99. Ως αντάλλαγμα προσφέρθηκαν 2 μισθοί, έναντι των 7 μισθών που οφείλονταν μέχρι πρότινος. Ενας ακόμη μισθός καταβλήθηκε πρόσφατα με την άρση των κατασχέσεων εις χείρας τρίτου.

Ωστόσο, μικρή μερίδα εργαζομένων αντιτάσσεται στο πρόγραμμα εξυγίανσης της εταιρίας και δεν έχει παράσχει συναίνεση στα σχέδια της διοίκησης, θεωρώντας πως υποκρύπτουν δόλο.

Σχολιάστε