Δήλωσε την κεραία σου για να σώσεις το ραδιόφωνο σου

πομποίΗ ΕΕΤΤ καλεί τους ραδιοφωνικούς σταθμούς να δηλώσουν στο σύστημα Μητρώου(ΣΗΛΥΑ) ως τις 17 Ιουνίου, ώστε να μην κινδυνέψουν με παύση της εκπομπής τους.

Η ανακοίνωση της ΕΕΤΤ

Η ΕΕΤΤ καλεί τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά την επικράτεια να προβούν σε ηλεκτρονική εγγραφή και δήλωση των κεραιοσυστημάτων τους στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), που έχει αναπτύξει η Αρχή, έως τις 17 Ιουνίου 2015.

Η διαδικασία, όπως ορίζει ο Ν.4313/2014, απαιτεί, εντός εξαμήνου από την έκδοσή του, την ηλεκτρονική εγγραφή από τους νόμιμους εκπροσώπους ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και την εξέταση και έγκριση των αιτήσεων εγγραφής από την ΕΕΤΤ. Στη συνέχεια, ακολουθεί η δήλωση των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών.
Η ΕΕΤΤ συνεχίζει συστηματικά το έργο για εποπτεία και έλεγχο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, διεξάγοντας συνεχείς ελέγχους και καταγραφές και προβαίνοντας, ανά περίπτωση, στις προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Η διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΕΤΤ για την εγγραφή των ραδιοφωνικών σταθμών, τη δήλωση των κεραιοσυστημάτων τους και σχετικές οδηγίες βρίσκονται στο www.eett.gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published.