Πρώτο βήμα: Ο “Επενδυτής” να μην πουληθεί!

EpendythsIΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ εφ. ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
Εκδικάστηκε σήμερα στο Ειρηνοδικείο της Νέας Ιωνίας αίτημα των εργαζομένων στην εφημερίδα ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ κατά της ανώνυμης εκδοτικής εταιρείας DBAS προκειμένου να τους παραχωρηθεί άδεια πλειστηριασμού του σήματος του ΕΠΕΝΔΥΤΗ.
Οι εργαζόμενοι, εκπροσωπούμενοι από τους νομικούς της ΕΣΗΕΑ και της ΕΣΠΗΤ πέτυχαν την έκδοση προσωρινής διαταγής με την οποία απαγορεύεται η οποιαδήποτε πράξη διάθεσης και μεταβίβασης του σήματος μέχρι της έκδοση οριστικής απόφασης επί του αιτήματος των εργαζομένων. Ως μάρτυρας υπεράσπισης των συναδέλφων στην εκδίκαση παρέστη και κατέθεσε η πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ κυρία Μαρία Αντωνιάδου.
Τα Δ.Σ της ΕΣΗΕΑ και της ΕΣΠΗΤ χαιρετίζουν την απόφαση του δικαιώνει τους
δοκιμαζόμενους συναδέλφους και δηλώνουν για άλλη μια φορά την αλληλεγγύη και
στήριξή τους, τόσο σε συνδικαλιστικό όσο και σε νομικό επίπεδο, μέχρι την τελική
τους δικαίωση
ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on StumbleUpon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *