Ενίσχυση εκδοτών χωρίς κουβέντα για Συλλογικές συμβάσεις εργασίας!

εφημερίδες-1Στην ιστοσελίδα της “Ανασυγκρότησης” δημοσιεύθηκε το περίφημο non paper των εκδοτών-ΕΣΗΕΑ για τα αιτήματα (κοινά;) για την ενίσχυση του έντυπου Τύπου. Κάνοντας μια σύγκριση με τις προτάσεις που είχε καταθέσει ο γενικός γραμματέας της ΕΣΗΕΑ και πρόεδρος του ΕΔΟΕΑΠ Σταύρος Καπάκος (εδώ) 
διαπιστώνουμε εύκολα πως οι παχιές δηλώσεις για την κατοχύρωση των εργαζομένων είναι τελικά λόγια του αέρα. Γιατί οι εκδότες της ΕΙΗΕΑ όπως ήταν αναμενόμενο, χρησιμοποιούν τους εργαζόμενους όπως ακριβώς τουτς συμφέρει. Πήραν τις προτάσεις για τη δημιουργία “ταμείου” με λεφτά της ΕΡΤ που πάνε στο υπουργείο Οικονομικών (παρανόμως), πρόσθεσαν τα λεφτά από την τηλεοπτική αδειοδότηση και παρουσιάζουν τις προτάσεις τους στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση από τη δική της πλευρά, όπως είναι φυσικό, θα έχει τις δικές της απαιτήσεις, όπως π.χ να δημιουργηθεί όργανο ελέγχου fake news! Στη μέση η ΕΣΗΕΑ που μιλάει για κατοχύρωση εργασιακών και θέσεων εργασίας και “δέσμευση” για υπογραφή Συλλογικής σύμβασης, αλλά όπως τελικά αποδεικνύεται  συναινεί στο παρακάτω κείμενο!
NON PAPER
  • Να μηδενισθεί ο ΦΠΑ στις πωλήσεις των εφημερίδων.
  • Ο ΦΠΑ επί των παρεχομένων υπηρεσιών και επί των παρεχομένων αγαθών προς τις εκδοτικές επιχειρήσεις εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας να μειωθεί στο ύψος του ΦΠΑ επί των πωλουμένων φύλλων (6%).
  • Ειδική Κρατική ενίσχυση, παγίως και ετησίως χορηγούμενη, σταθερού ύψους ή με πάγιους συντελεστές υπολογισμού της, αποδιδόμενη προς τις εκδοτικές επιχειρήσεις εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας, με βάση κριτήρια επιμερισμού της:

Α. Αριθμού εργαζομένων,
Β. Παλαιότητας κυκλοφορίας με ελάχιστο τα 5 έτη,
Γ. Πωλήσεων αποδεικνυομένων με λογιστικές εκκαθαρίσεις (περίπτερο και πληρωμένες συνδρομές).

  • Να επιβληθεί φόρος τύπου GAFA, αντίστοιχου της Γαλλίας. Μέρος του εισπραττόμενου, όταν επιβληθεί, φόρου να αποδίδεται, παγίως και ετησίως, προς τις εκδοτικές επιχειρήσεις εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας (με βάση τα ήδη αναφερθέντα κριτήρια).
  • Απόδοση ετησίως ποσού, ως μέρος από το εισπραττόμενο τίμημα αδείας παρόχων τηλεοπτικού προγράμματος από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, διπλάσιου του αποδιδομένου προς το ΕΣΡ (κατά την αντίστοιχη πρόβλεψη του ν. 4339/2015, άρθ 13, παρ. 3) προς καθεμιά από τις Ενώσεις (ΕΙΗΕΑ και ΕΣΗΕΑ) κατά 50%, ως φορέων που εκπροσωπούν το παραγόμενο εκδοτικό και δημοσιογραφικό προϊόν της έντυπης ενημέρωσης των εφημερίδων το οποίο συνιστά την πρώτη ύλη διάταξης της ειδησεογραφίας των ηλεκτρονικών ΜΜΕ κατά το πρώτο 12/ωρο κάθε ημέρας.
  • Απόδοση ετησίως ποσού, ως μέρος από το εισπραττόμενο ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΕΡΤ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποδιδόμενο προς τις εκδοτικές επιχειρήσεις εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας (με βάση τα ήδη αναφερθέντα κριτήρια).
  • Επιβολή φόρου στις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις για την ραδιοφωνική χρήση (και, αντίστοιχα στην κινητή τηλεφωνία) έντυπου δημοσιογραφικού υλικού και απόδοσή του στις εκδοτικές επιχειρήσεις εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας (με βάση τα ήδη αναφερθέντα κριτήρια).
  • Επιδότηση στις εκδοτικές επιχειρήσεις εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας (με βάση κριτήρια) για την κυκλοφορία των εφημερίδων τους στις απομακρυσμένες περιοχές.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.