Κινητικότητα στο ραδιόφωνο ενόψει ψηφιακών αδειών

dab_radio_ireland-750x370Η συμφωνία καλής συνεργασίας μεταξύ της ΕΙΙΡΑ και της γενικής γραμματείας τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων όπως περιγράφεται παρακάτω στην επίσημη ανακοίνωση, καταδεικνύει πως κάτι άρχισε να κινείται ενόψει της ψηφιακής αδειοδότησης στο ραδιόφωνο. Είναι γνωστό πως οι σταθμοί αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στην πρώτη απόπειρα ψηφιακής αδειοδότησης παρόχων δικτύου της ΕΕΤΤ, με αποτελέσμα ο διαγωνισμός να καταστεί άγονος. Η συνάντηση στην οποία συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα, ανοίγει προφανώς εκ νέου τη συζήτηση για το ραδιοφωνικό μέλλον…

Η ανακοίνωση

Σήμερα 24 Απριλίου 2019 υπογράφηκε Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) και της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (ΕΙΙΡΑ), με σκοπό την καταγραφή, αντιμετώπιση και επίλυση βασικών και σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Αθήνας σε σχέση με τη λειτουργία τους.

Είναι γνωστό ότι η Πολιτεία διαχρονικά δεν έχει επιδείξει την δέουσα επιμέλεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας. Έχοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και το γεγονός ότι το ραδιόφωνο αποτελεί έναν εκ των βασικών πυλώνων της ψυχαγωγίας αλλά και της ελεύθερης διακίνησης ιδεών, απόψεων και θέσεων και ως εκ τούτου βασικό πυλώνα της δημοκρατίας, επιχειρείται η συστηματική καταγραφή των προβλημάτων και η επίλυσή τους μέσω της συνεργασίας και της από κοινού εξεύρεσης λύσεων.

Με την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας, συστήνεται κοινή ειδική Ομάδα Εργασίας με στελέχη από τη ΓΓΤΤ και την ΕΙΙΡΑ, στις συνεδριάσεις της οποίας δύνανται να συμμετέχουν και εκπρόσωποι άλλων θεσμικών φορέων και αρμόδιων Ανεξάρτητων Αρχών, προκειμένου να εξευρεθεί από κοινού λύση στους παρακάτω τομείς:

α) Συνεγκατάσταση και αδειοδότηση κεραιοσυστημάτων

β) Κέντρα εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών και Πάρκα Κεραιών

γ) Μηχανισμός αντιμετώπισης μη νόμιμων εκπομπών

δ) Ακτινοβολούμενη ισχύς και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής καθώς και τρόποι μείωσης της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, χάριν της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

ε) Προστασία αεροναυτιλίας και ραδιοβοηθημάτων.

στ) Ενδεδειγμένος συχνοτικός διαχωρισμός και Χάρτης Συχνοτήτων.

Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματά αυτής της συνεργασίας θα αποτελέσουν πιλότο για τα προβλήματα ίδιας φύσεως που αντιμετωπίζουν και οι περιφερειακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί της χώρας.

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κύριος Βασίλης Μαγκλάρας δήλωσε:

«Η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Αττικής και συνεπαγόμενα όλης της χώρας αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για την Πολιτεία, καθώς η πολυνομία, η κακονομία, η παρανομία και η αδιαφορία δεκαετιών για την επίλυση των εν λόγω προβλημάτων έχει επιφέρει σημαντικό κόστος στο περιβάλλον και τους πολίτες και έχει πολλές φορές οδηγήσει σε αδιέξοδο τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που επιθυμούν ως επί το πλείστον να λειτουργούν σε καθεστώς νομιμότητας, διαφάνειας, σταθερότητας και προβλεψιμότητας. Η έναρξη του συστηματικού διαλόγου με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς αποσκοπεί στον εντοπισμό των προβλημάτων και στην άμεση επίλυσή τους αλλά κυρίως στην ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας συνεννόησης και συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων.»

O Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΙΙΡΑ κύριος Παναγιώτης Κωστάκης, μετά την υπογραφή του Μνημονίου, δήλωσε:
«Στη ραδιοφωνία έχουμε μάθει να ζούμε με το μέγεθος των στρεβλώσεων που γιγάντωσε διαχρονικά η ανεπάρκεια του ρυθμιστικού πλαισίου, η αδιαφορία του Κράτους για λύσεις και συνολικό σχεδιασμό. Στην ΕΙΙΡΑ θέλουμε δίκαιους κανόνες και έλεγχο. Χαρτογραφήσαμε τα ζητήματα, ετοιμάσαμε προτάσεις, συζητήσαμε διεξοδικά με τα ευρωπαϊκά ραδιόφωνα, παρακολουθούμε στενά τις κανονιστικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, διαβουλευόμαστε στις Βρυξέλλες. Η σημερινή υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας με τον κύριο Μαγκλάρα και την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, την οποία χαιρετίζουμε, συνιστά την αρχή επίλυσης για ένα μικρό μέρος των στρεβλώσεων, ωστόσο λειτουργεί ως ηχηρή απόδειξη οτι η συνεννόηση είναι η μόνη επιλογή για όσα ακόμα έχουμε μπροστά.»

 

Σχολιάστε